"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Badanie ankietowe dotyczące zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu miasta i gminy Biały Bór.

Informuję, że Urząd Miejski w Białym Borze od dnia 4 listopada 2021 roku do 3 grudnia 2021 roku prowadzi badanie ankietowe dotyczące zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu miasta i gminy Biały Bór. Wyniki badań będą zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Biały Bór na lata 2022-2025.

Ankieta do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w poniższym artykule.

Ankiety można wysyłać drogą elektroniczną na adres: archiwum@bialybor.com.pl lub złożyć w wersji papierowej w punkcie konsultacyjnym pokój nr 31 w terminie do dnia 4 grudnia 2021 roku włącznie.

 

Ankieta do pobrania

Biuletyn informacji publicznej