"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację do CEEB o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.z 2021 r., poz. 554).

Już 1  lipca 2021 rozpocznie  się  proces  składania  deklaracji  do  Centralnej  Ewidencji Emisyjności  Budynków,  który  ma  na  celu  zebranie  wszystkich  danych  dotyczących źródeł  ciepła  i  spalania  paliw  w  budynkach  mieszkalnych  i  niemieszkalnych.  Każdy budynek,  który  posiada  źródło  ciepła  lub spalania  paliw  do  1  MW  należy  zgłosić wypełniając  odpowiednią  deklarację.

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych,
na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

 

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy
do 1 MW. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy zarówno budynków mieszkalnych
jak i niemieszkalnych.

Kiedy składam deklarację?

Od 1 lipca 2021 r.

  • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
  • W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

 Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak możemy złożyć deklarację?

  • W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklarację  można  złożyć  samodzielnie,  bez wychodzenia  z  domu,  żeby  to  zrobić  musisz  posiadać  profil  zaufany  albo  podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij  ją i wyślij

  • W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku). załączniki deklaracji do pobrania poniżej

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Film dotyczący Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdziecie Państwo pod adresem: link

Załączniki do pobrania

1. ulotka

2. ulotka 2

3. ulotka 3

4. Deklaracja dla budynków mieszkalnych

5. Deklaracja dla budynków niemieszkalnych

6. Instrukcja wypełniania deklaracji przez internet

Biuletyn informacji publicznej