"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Dodatki osłonowe – wnioski do pobrania

Informujemy, iż opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 poz. 2). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 04.01.2022 r.

Wzór wniosku oraz oświadczenia o uzyskanych dochodach niepodlegających opodatkowaniu oraz w sprawie wielkości gospodarstwa rolnego można pobrać ze strony:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Borze (78-425 Biały Bór ul. Nadrzeczna 2A) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka;

Wnioski można składać również w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

Kontakt: e-mail: d.boczek.ops@bialybor.com.pl tel. 94 37 39 718 w. 25.

Biuletyn informacji publicznej