"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Zadania realizowane z budżetu Państwa / Państwowych Funduszy celowych

1. Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Gminnym „MALUCH” w Białym Borze.

Gmina Biały Bór otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2021 w Żłobku Gminnym „MALUCH” w Białym Borze. Środki z tej dotacji będą wsparciem dla Żłobka Gminnego „MALUCH” w Białym Borze i częściowo pokryją koszty bieżącego funkcjonowania miejsc w Żłobku w okresie od lutego do grudnia 2021r., utworzonych z udziałem środków w ramach wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”

Żłobek w Białym Borze jest przystosowany do przyjęcia 15 dzieci.

Wysokość przyznanej kwoty dotacji: 13.200,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 286.135,00 zł

 

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze.

Gmina Biały Bór uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze”. W ramach zadania wykonano tor rowerowy Pumptrack oraz plac zabaw.

Dofinansowanie: 99.887,95 zł

Całkowita wartość inwestycji: 129.587,17 zł


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze.

Gmina Biały Bór uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze”. W ramach zadania wykonano:

- instalację fotowoltaiczną wraz z montażem oświetlenia w technologii LED w obiektach Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19 w zakresie docieplenia stropodachu wentylowanego oraz wykonanie remontu istniejącego pokrycia wykonanego z papy termozgrzewalnej;

-docieplenie części ścian zewnętrznych.

 

Dofinansowanie: 1.753.964,05 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.753.964,05 zł

4. Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poprzez zakup ciągnika z pługiem śnieżnym przednim

Gmina Biały Bór otrzymała zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy Deutz Fahr5110 wraz z pługiem śnieżnym przednim.

 

Wartość przyznanego dofinansowania: 70.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 244.770,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Biuletyn informacji publicznej