"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”

W związku z ogłoszonym Konkursem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022” zachęcamy Sołtysów i Rady Sołeckie do zgłaszania swoich propozycji projektów inwestycyjnych na terenie danego sołectwa.

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 15.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Pula środków w konkursie 2.700.000,00 zł

W konkursie wyłonionych zostanie 180 Gmin (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych może być maksymalnie 2 laureatów (sołectwa).

Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 14 marca 2022 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa.

Termin zgłaszania propozycji do Urzędu Miejskiego w Białym Borze: 28 luty 2022r. osobiście w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie: 943739002 wew. 538 lub email: programypomocowe@bialybor.com.pl

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-granty-soleckie-2022

 

 

 

Biuletyn informacji publicznej