"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Konkurs Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego 2022

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja dziedzictwa kulinarnego Pomorza Zachodniego oraz prezentacja i promocja tradycji kulinarnych lokalnych społeczności. Konkurs odbędzie się 14 maja 2022 roku na terenie obiektu Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.

Zgłaszać się można w dwóch kategoriach:
1. Kategoria I: do wyboru zupa i przystawka lub danie główne;
2. Kategoria II: deser lub wypiek.
W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia oraz grupy
mieszkańców tego samego sołectwa – zarejestrowane na terenie województwa
zachodniopomorskiego.


Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężna za zajęcie odpowiednio:
1) Kategoria I: do wyboru zupa i przystawka lub danie główne:
a) I miejsce – 3 000,00 zł
b) II miejsce – 2 000,00 zł
c) III miejsce – 1 000,00 zł
d) miejsca od IV do XVI – wyróżnienie – 500,00 zł


2) Kategoria II: deser lub wypiek.
a) I miejsce – 3 000,00 zł
b) II miejsce – 2 000,00 zł
c) III miejsce – 1 000,00 zł
d) miejsca od IV do XVI – wyróżnienie – 500,00 zł


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 maja 2022 roku.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 203, fax: (+48 91) 48 82 493


Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl
Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Urzędu), pocztą email na adres rolnictwo@wzp.pl, albo złożenie osobiście w Kancelarii ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, prawidłowo
wypełnionego formularza zgłoszenia.

Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem: https://wrir.wzp.pl/konkurs - tradycji kulinarnych - pomorza-zachodniego.


 

Wydarzenie jest współorganizowane przez Samorząd Województwa zachodniopomorskiego.
Ideą wydarzenia jest szeroka prezentacja oraz promocja bogactwa kulturowego, tradycji
kulinarnych, rękodzieła, rzemiosła oraz aktywności mieszkańców naszego regionu, otwartych na innowacje i projekty integrujące zachodniopomorską społeczność.
W programie przewidziano liczne atrakcje, m.in.: konkursy, prezentacje artystyczne, wykłady, warsztaty i koncerty.

Ważnym punktem Festiwalu będzie rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu „Sołtys Roku” oraz okolicznościowa gala, podczas której uhonorowani zostaną zasłużeni sołtysi Pomorza Zachodniego.

W przestrzeni Ogrodów, pojawi się m. in. „Aleja Zachodniopomorskie Smaki – produkty tradycyjne Pomorza Zachodniego”, stoiska z rękodziełem, stoiska gastronomiczne,
a także park zabaw i animacji dla dzieci. Drugiego dnia Festiwalu odbędzie się przegląd ludowych kapel i wykonawców z terenu województwa –wydarzenie im. Bogdana Matławskiego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ:
Aleksandra Jaszczuk tel. 91 44-10-215, e-mail: ajaszczuk@wzp.pl
 Paulina Makatun-Hałas tel. 91 44 10 233, email: pmakatun@wzp.pl
oraz Dyrekcja Ogrodów Przelewice – Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów
Wiejskich i Edukacji Ekologicznej:
 Zygmunt Siarkiewicz – dyrektor, tel. 722 114 342; e-mail:
z.siarkiewicz@ogrodprzelewice.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 203, fax: (+48 91) 48 82 493
Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl
Przemysław Maciąg – zastępca dyrektora, tel. 667 320 296, e-mail:
p.maciag@ogrodprzelewice.pl
sekretariat, e-mail: sekretariat@ogrodprzelewice.pl


 

Biuletyn informacji publicznej