"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Nabór wniosków w ramach programu „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór” został zakończony!

Umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Biały Bór zawarta została na dofinansowanie 85 wymienionych źródeł ciepła.

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROGRAMU NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR:

- liczba podpisanych umów z mieszkańcami gminy - 85

- liczba zrealizowanych umów, wypłaconych grantów dla mieszkańców gminy - 59

- kwota wypłaconych grantów: 442.500,00 zł.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie nabór zostanie wznowiony, termin zostanie podany do publicznej wiadomości.

Biuletyn informacji publicznej