"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

OBWIESZCZENIE

Biuletyn informacji publicznej