"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Oferta Ochotniczych Hufców Pracy – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży do 25 roku życia. Misją OHP jest wyposażenie wychowanka w kluczowe kompetencje umożliwiające prowadzenie dojrzałego i satysfakcjonującego życia osobistego, społecznego i zawodowego.

Oferta Hufca Pracy w Szczecinku skierowana jest do młodych osób w wieku 15-18 lat (w szczególnych wypadkach również do osób,które ukończyły 14 lat) chcących kształcić się w Szkole Branżowej I stopnia. Wspólnie ze szkołą stwarzamy możliwość uzupełnienia wykształcenia, realizacji przygotowania zawodowego,zdobycia zawodu i kwalifikacji, dając szansę aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i na rynku pracy.Dla każdego ucznia w porozumieniu z Zespołem Szkół nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku zapewniamy praktyki w wybranym zawodzie.
Kierunki kształcenia zawodowego:
sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, kucharz,  murarz- tynkarz,  fryzjer,  cukiernik, magazynier - logistyk .

Nasza młodzież objęta jest stałą opieką wychowawców, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.


Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać:


Hufiec Pracy 16-9 w Szczecinku

Plac Wolności 6( III piętro), 78-400 Szczecinek

tel. 94 7127940, e-mail: hp16-9@ohp.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym w załączniku informatorem , który zawiera informacje o prowadzonej przez OHP

działalności na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży w województwie zachodniopomorskim.


Biuletyn informacji publicznej