"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze, ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór

Tel. 94 3739048

 

 1. Nazwa stanowiska pracy: samodzielny referent

 

 1. Wymagania:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 4 – letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym ekonomiczne lub administracyjne  i co najmniej 2 – letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość programów płacowych,
 2. doświadczenie w pracy z bankowością elektroniczną,
 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Office
 4. znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
 5. znajomość przepisów w zakresie ZUS,
 6. znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zasad naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 7. znajomość przepisów w zakresie księgowości, prowadzenie spraw księgowych,
 8. samodzielność podejmowania decyzji,
 9. odpowiedzialność za realizację zadań, rzetelność
 10. komunikatywność i umiejętność współpracy.

Pliki do pobrania

ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

druki i oświadczenia

Biuletyn informacji publicznej