"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Przypominamy o usuwaniu nawisów lodowych oraz śniegu z dachów budynków.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków.

Pamiętajmy, że śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury, może stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszających się po drogach osiedlowych. Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki również mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Oprócz obrażeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię

Art.5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, zobowiązuje właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy na nim  złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Właściciele nieruchomości muszą również usunąć sople i zwały śniegu, jak i nawisy z dachów budynków mieszkalnych  i zabudowań gospodarczych, tak by zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast odgarnięty śnieg muszą składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie naszej gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również jej mieszkańców. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nas wszystkich. Najlepszym sposobem gwarantującym wywiązanie się z tego obowiązku jest stała i wspólna, codzienna troska o czystość i porządek naszego otoczenia.

Biuletyn informacji publicznej