"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

Realizacja projektu pn : 'Rewitalizacja szansą na aktywną integrację" trwała w gminie Biały Bór przez okres trzech lat.

. Dzięki współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na terenie gminy Biały Bór zrealizowano siedem projektów:

  • BIAŁY OGRÓD- stworzony od podstaw przez Seniorów ogród przed Klubem Seniora
  • TĘCZOWE SCHODY BIAŁEGO BORU-modernizacja schodów, miejsce zyskało nową jakość, balustradę pomalowano na nowe kolory.
  • STREFA RELAKSU PIŁKARZA I KIBICA-stworzono atrakcyjne miejsce spotkań rodzinnych, koleżeńskich i klubowych
  • SZATNIA SPORTOWCA I KIBICA- poprawa warunków socjalno-bytowych  i wyremontowanie łazienki z prysznicami w szatni Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Piłkarskiego 'Hubertus"
  • PIŁKA-BRAMKA-GOL- wymiana bramek, zakup piłkochwytu
  • PIŁKARSKI MAGAZYN- zakup magazynu i dresów
  • SPORT NASZĄ PASJĄ- zakup deski ortopodycznej, wyposażenie strefy gastronomicznej.

Liderem każdego projektu była osoba ze środowiska lokalnego, a inicjatorem i realizatorami sami mieszkańcy. Wszystkie inicjatywy zwieńczyły integracyjne działania animacyjne. Wspólny wysiłek mieszkańców, młodzieży, seniorów, stowarzyszeń i gminy Biały Bór przyczynił się do podniesienia jakości życia oraz rozwoju  lokalnej społeczności.

Projekt "Rewitalizacja szansą na aktywna integracje" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020.

 


Biuletyn informacji publicznej