"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Promesy z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Biały Bór podpisała w dniu 8 lutego 2022 roku dwie umowy na realizacje inwestycji:

1. ”Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej przez przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Trzebiele” kwota Promesy: 2.086.945,89 zł;

2. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej przez przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Biały Dwór” kwota Promesy: 2.418.746,90 zł.

 

Planowana data zakończenia Inwestycji: 2022-09-30.

 

Biuletyn informacji publicznej