"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Stan dróg powiatowych na 21 stycznia 2022 roku

Obwód nr 1 – drogi przejezdne z warstwą zajeżdżonego śniegu, miejscami mogą występować śliskości. Posypywanie mieszanką piaskowo - solną odcinków w miejscach niebezpiecznych. Obwód nr 2 – drogi przejezdne z warstwą zajeżdżonego śniegu, miejscami mogą występować śliskości. Posypywanie mieszanką piaskowo - solną odcinków w miejscach niebezpiecznych. Obwód nr 3 - drogi przejezdne z warstwą zajeżdżonego śniegu, miejscami mogą występować śliskości. Posypywanie mieszanką piaskowo - solną odcinków w miejscach niebezpiecznych

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 7-15 w Powiatowym Zarządzie Dróg, tel. 094 372 43 60.  

Kontakt telefoniczny do kierowników poszczególnych obwodów.

Obwód Drogowy nr 1 w Szczecinku: 604 615 007

Obwód drogowy nr 2 w Łeknicy k./ Barwic: 604 507 562

Obwód drogowy nr 3 w Biały Borze: 604 507 558

  

IV standard Zimowego Utrzymania Dróg:

Opis stanu utrzymania drogi

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów

śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach w miejscach niebezpiecznych (łuki, skrzyżowania, przystanki autobusowe, wzniesienia i spadki powyżej 4%) wskazanych przez zamawiającego.

- luźny: 8 godz.
- zajeżdżony: występuje
- języki śnieżne: występują
- zaspy: do 8 godz.
- Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- Gołoledź: 8 godz.
- Pośniegowa: 10 godz.
- Lodowica: 8 godz

Biuletyn informacji publicznej