"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Szkolenie Urzędników w zakresie pierwszej pomocy i obsługi AED

W sobotę 22 stycznia 2022 r. pracownicy Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Białoborskiego Centrum Kultury w Białym Borze szkolą się w zakresie pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy szkoleniowe.

Trzy defibrylatory dostępne będą w razie potrzeby w:
• Urzędzie Miejskim w Białym Borze ul. Słupska 10
• Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze, ul. Tamka 3
• Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Nadrzeczna 2a
 
Zakup urządzeń został możliwy dzięki zwycięskiemu projektowi gminy w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono prawie 20 tys. złotych.
 
Więcej o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Galeria zdjęć

Biuletyn informacji publicznej