"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE PRZYJĘŁY OBYWATELI UKRAINY

Na podstawie ustawy z dnia 8 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż na okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”
Oznacza to, iż czas 60 dni jest liczony od dnia przekroczenia granicy, a nie od dnia, w którym dana osoba została zakwaterowana u wnioskodawcy.

Biuletyn informacji publicznej