"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białym Borze

13 stycznia 2022 rok Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2022 roku o godz. 10,00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białym Borze.

Tematy posiedzenia: 

  1. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białym Borze za rok 2021.
  2. Sprawy bieżące

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834. ) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lucyna Lesińska

Biuletyn informacji publicznej