"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej , Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Białym Borze

14 luty 2022 rok Zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2022 roku o godz.10, na sali posiedzeń w Urzędzie Miasta w Białym Borze odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej ,Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Białym Borze.

 

Tematy posiedzenia:

  1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy  Biały Bór w 2021 r. w tym analiza finansowa gospodarki odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wywozu odpadów  od osób fizycznych .
  2. Sprawy bieżące

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834. z póź. zm.) zawiadomienie Radnych o zwołaniu posiedzenia Komisji Stałych stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji: jeżeli Radny/a pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej         

Lucyna Lesińska   

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bożena Kuchta

Biuletyn informacji publicznej