"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Białoborskie Centrum Segregacji Odpadów Komunalnych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

- wartość projektu: 2.977.000,00 zł
- dofinansowanie: 2.660.000,00 zł

Celem inwestycji jest budowa i wyposażenie centrum segregacji odpadów. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Biały Bór, przy ulicy Brzeźnickiej 41B. W ramach projektu przewidziano wykonanie robót budowlanych i montażowych, m.in. infrastruktura do zbierania i segregacji, modernizacja i adaptacja istniejącego budynku na socjalno-biurowy, modernizacja i adaptacja garaży pod magazyny, utwardzenie dojazdu i placów, zjazdu z drogi, utwardzenie chodników, wykonanie nowego ogrodzenia obiektu z bramą wjazdową i szlabanem, zagospodarowanie zieleni, zamontowany system monitoringu i nowe słupy oświetleniowe z oprawami. Zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji wodociągowej, rozbudowa instalacji elektrycznej, instalacje kanalizacyjne i przyłącze gazowe. Zakupiona zostanie i zamontowana waga samochodowa. Zostanie zakupione wyposażenie Centrum, m.in. ciągnik rolniczy o mocy ok. 110 KM z przyczepąok. 10 t oraz z osprzętem (m.in. ładowacz czołowy,widły,łyżka, krokodyl,koparka i rębak do gałęzi), ładowarka kołowa z osprzętem, ręczny wózek magazynowy,platformowa waga magazynowa.

W wybudowanym Centrum planowany jest odbiór podstawowych frakcji, m.in. odpady wielkogabarytowe, odpady elektroniczne, odpady elektryczne, odpady budowlane, materiały izolacyjne, papa, opony samochodowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, tekstylia i odzież, bioodpady, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura. Zostaną zakupione kontenery 30 m3, 7 m3 i pojemniki 1 m3 i inne niezbędne pojemniki, beczki i kosze. Zostanie zakupione niezbędne wyposażenie administracyjno-warsztatowe. Wielkość zmodernizowanej powierzchni budynków do adaptacji na socjalno-biurowy i magazyny – to ok. 280 m2. Wartość inwestycji zawiera koszt wykonania tablic informacyjnych. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Dzięki powstaniu nowego zakładu pracy, zostaną stworzone miejsca pracy dla mieszkańców gminy. W Centrum zbierane i przetwarzane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, dostarczane przez mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze z terenu gminy Biały Bór.W gminie nie ma istniejącej instalacji segregacji odpadów,więc projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby społeczności gminy i stanowić będzie dla nich wyraźne ułatwienie w prawidłowym gospodarowaniu odpadami. W efekcie realizacji mieszkańcy gminy uzyskają możliwość legalnego, bezpłatnego i wygodnego oddania odpadów. Inwestycja wpłynie też jednocześnie na ograniczenie degradacji środowiska, zapobiegnie pozbywaniu się odpadów problematycznych oraz powstawaniu „dzikich wysypisk”.

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8