"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Kontakty Zagraniczne

Informacja na temat współpracy gminy Biały Bór z partnerskimi gminami:

NIEMCY

Pasewalk - współpraca partnerska w zakresie wymiany młodzieży istniejąca od 1978r. Współpraca m.in. poprzez wyjazdy grup sportowych, teatralnych, plastycznych, tematy edukacji ekologicznej.

Realizowane były wspólne projekty np.” Kultura ,Natura, Przestrzeń, Biały Bór- Pasewalk 2000”, kontynuowany w 2001r. i 2002r, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. „ Na Ratunek Środowisku”. W 1999r.wymiana młodzieży zostało poszerzona o kolejne miasta: Haltern i Klietz. Umowa miedzynarodowa z Pasewalkiem na wymianę grup młodzieżowych o profilu sportowo- kulturalnym obowiązuje od 1992r.

Obecnie 5-cio stronna wymiana młodzieży:Pasewalk-Haltern-Klietz- Biały Bór-Czerwieńsk.

Bosau - umowę partnerską podpisano 31.12.1996r. Wymiana młodzieży w wieku 16-19 lat jest prowadzona od 1997r,ma na celu zbliżenie rodzin polskich i niemieckich poprzez zakwaterowanie młodzieży w rodzinach.Powstały stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polsko- Niemieckiej Przyjaźni w Bosau i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Białego Boru.

Salzhausen - Umowa o współpracy gmin została podpisana dnia 27.09.1997r. w Salzhausen z inicjatywy działaczy i władz gminy Salzhausen.

Podpisanie tego dokumentu poprzedziły wizyty władz obu gmin zarówno w Białym Borze, jak i w Salzhausen. Osobami, które podjęły inicjatywę nawiązania współpracy byli:

  • ówczesny Burmistrz gminy Salzhausen Dr.med.Jurgen Qehl
  • Dyrektor gminy Ulrich Magdeburg
  • Ratsmitglied Dr.med. Roland Jachczik
  • oraz August Mastmacher.

Ze strony polskiej:

  • Burmistrz Piotr Weckwert
  • Przewodniczący Rady Miejskiej Hieronim Chrabąszczewski
  • Dyrektor Stada Ogierów w Białym Borze Krzysztof Mlicki.

Pierwsze rozmowy na temat powstania partnerstwa przez w/w osoby odbyły się w Pensjonacie Hubertus. Opracowano projekt umowy, która miała na celu zawarcie trwałych podstaw dla ludzkich, kulturalnych i społecznych więzi między naszymi gminami, wzajemne poznanie oraz dążenie do współtworzenia wspólnej przyszłości w zjednoczonej Europie. Współpraca miała obejmować następujące płaszczyzny:wymianę młodzieży (grupy sportowe, kółka taneczne, plastyczne), współpracę szkół, klubów sportowych, organizacji społecznych, wymianę doświadczeń o charakterze medycznym, zaopatrzenie w sprzęt, podjęcie kroków w celu dotarcia do byłych mieszkańców Białego Boru, turystykę (zwiększenie ruchu turystycznego).

Na uroczystość podpisania dokumentu pojechała do Salzhausenoficjalna delegacja z Białego Boru w składzie: Piotr Weckwert, Hieronim Chrabąszczewski, Krzysztof Mlicki, Marlena Galary, Zofia Białkowska, Bożena Pankiewicz i Anna Nikiel. Burmistrzem gminy Salzhausen w tym czasie była już pani Elsabe Rolle. Przedstawiciele obu gmin uroczyście podpisali dokument, a 50-osobowa orkiestra z Salzhausen swoim występem uświetniła ten podniosły moment.

Podczas rewizyty w Białym Borze delegacja gminy Salzhausen przekazała na uroczystej sesji Rady Miejskiej  wóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej, który funkcjonuje po dzień dzisiejszy.

W latach 1998r – 2000r. częste zmiany władzy w gminie Biały Bór nie sprzyjały poszerzaniu kontaktów partnerskich, chociaż i w tym okresie doszło do spotkania gmin w ramach realizacji projektu pn. „Biały Bór pomostem integracji wschodu i zachodu”. Tylko dzięki wytrwałości i cierpliwości naszych partnerów ta współpraca trwa, rozwija się i mamy nadzieję, że nadal będzie się poszerzać.

W 2001r. 10-osobowa grupa młodzieży z Salzhausen przebywała na letnim wypoczynku w Białym Borze, a w bieżącym roku gościliśmy już grupę 130 osobową młodzieżówki Straży Pożarnej, która uczestniczyła również w zawodach strażackich w ramach „XIII Dni Białego Boru”.

Od 2002r. Burmistrz Chrzanowski reaktywował współpracę partnerską. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Białego Boru, którego prezesem jest Pani Donata Drewko-Worobel aktywnie działa  realizując wymiany młodzieży wspólnie ze Stowarzyszeniem Polsko-Niemieckim w Salzhausen.

W sierpniu 2013 r. na Ośrodku Wypoczynkowym "Na Plaży" wielkie obozowisko! Strażacka "Młodzieżówka" z partnerskiej gminy Salzhausen przyjechała na obóz do Białego Boru! Wizyta w remizie strażackiej była jednocześnie miłym spotkaniem, jak również nowym doświadczeniem dla młodzieży.

Ponad 100 uczestników obozu z ogromnym zaciekawieniem podziwiało nową białoborską strażnicę OSP, a nowy samochód strażacki okazał się największą atrakcją tego spotkania. Pamiątkowe zdjęcia, wspólny poczęstunek i wreszcie ćwiczenia strażackie na specjalnym torze - na długo pozostaną w pamięci młodzieży z Salzhausen.

Szczególnie miłym, a nawet historycznym momentem spotkania okazało się wspólnie wykonane zdjęcie przy wozie strażackim, który gmina Biały Bór otrzymała od gminy Salzhausen w latach 90-tych. Nadal czynny, nieduży czerwony pojazd strażacki - to jak wszyscy uznali - symbol naszej partnerskiej, polsko-niemieckiej współpracy gmin i jednostek straży pożarnej.

UKRAINA

Łuck - partnerstwo od 1991r  porozumienie w dziedzinie społeczno- gospodarczej a później od 1997r. wymiana młodzieży (wyjazdy nad Świteź).

Lwów -  umowa partnerska od 1996r. Współpraca w zakresie wymiany młodzieży

FRANCJA 

LA TRIMOUILLE  - w 2008r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia intencji nawiązania partnerstwa i wzajemnej współpracy pomiędzy gminą Biały Bór, a gminą La Trimouille we Francji. W dniach 14-19.10.2008 r.  Partnerzy z Francji odwiedzili Biały Bór.

L'ISLE JOURDAIN - LE VIGEANT -  31 grudnia 2018r. Rada Miejska w Białym Borze podjęłą Uchwałę Nr III/24/2018 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Biały Bór - L'Isle Jourdain oraz Le Vigeant.

 

 

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8