"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Burmistrz

Symbol wydziału: BG

Personel wydziału:

Paweł Stanisław Mikołajewski
tel. 94 37 39 029 w. 203 (sekretariat), p. nr 24
e-mail: burmistrz@bialybor.com.pl

Komórki podległe:

 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego
 • Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
 • Pion Ochrony: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej o ochrony p.-poż.
 • Stanowisko ds. Kadr, Polityki Społecznej i Bezrobocia
 • Stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Sportu
 • Stanowisko ds. oświaty
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
 • Stanowisko ds. odpadów komunalnych
 • Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, pomocy społecznej i zdrowia
 • Kierowca OSP

Sekretarz/Zastępca Burmistrza

Symbol wydziału: SG

Personel wydziału:

Bożena Pankiewicz-Ginda
tel. 94 37 39 029 w. 121 p. nr 26
e-mail: sekretarzum@bialybor.com.pl

Komórki podległe:

 • Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej,
 • Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, pracownik USC,
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 • Stanowisko ds. obsługi interesantów,
 • Stanowisko ds. informatyki,
 • Stanowisko ds. archiwistyki,
 • Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Referat Finansowo-Budżetowy

Symbol wydziału: RFB

Personel wydziału:

Dobrzańska Anna - Skarbnik
tel. 94 37 39 029 w. 116, p. nr 38
e-mail: skarbnik@bialybor.com.pl

Pawłowska Aniela - Inspektor ds.księgowości budżetowej (wydatki)
tel. 94 37 39 002 w. 124, p. nr 33
e-mail: zastepcaskarbnika@bialybor.com.pl

Geda Joanna - Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 94 37 39 002 w. 115, p. nr 37
e-mail: dochody@bialybor.com.pl

Judyta Korwel - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
tel. 94 37 39 002 w. 213, p. nr 34
e-mail: podatki@bialybor.com.pl

Zdrodowska Anita - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

tel. 94 37 39 002 w. 213, p. nr 34

e-mail: podatki2@bialybor.com.pl

 

Gabrysiak Iwona - Inspektor ds. płac, ubezpieczeń Społecznych i rozliczeń podatku Vat
tel. 94 37 39 002 w. 110, nr p. 36
e-mail: place@bialybor.com.pl

Olszewska Beata - Inspektor ds. windykacji należności oraz księgowości budżetowej
tel. 94 37 39 002 w. 216, nr p. 32
e-mail: windykacja@bialybor.com.pl

Bulwan Michał - inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 94 37 39 002 w. 130, nr p. 35
e-mail: oc@bialybor.com.pl

Wójtowicz Jolanta - Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 94 37 39 002 w. 123, nr p. 39
e-mail: kadry@bialybor.com.pl

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Symbol wydziału: RIZP

Personel wydziału:

Kostiw Władysław - Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
tel. 94 37 39 029 w. 205, nr p. 29
e-mail: inwestycje@bialybor.com.pl

Olejnik Dawid - Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych
tel. 94 37 39 002 w. 114, nr p. 28
e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl

Szwajczewska Agnieszka - Inspektor ds. programów pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 94 37 39 002 w. 138, nr p. 28
e-mail: programypomocowe@bialybor.com.pl

Majek Anna - Podinspektor ds. planowania przestrzennego
tel. 94 37 39 002 w. 208, nr p. 30
e-mail: planowanie@bialybor.com.pl

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Symbol wydziału: RAG, BHP

Personel wydziału:

Sztuba Robert - Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego
tel. 94 37 39 029 w. 111, nr p. 41
e-mail: administracja@bialybor.com.pl

 • Leman Mateusz - Kierowca
 • Urbański Kazimierz - pracownik grupy remontowo-budowlanej
 • Kunda Damian - pracownik grupy remontowo-budowlanej
 • Iwona Kozyra - pracownik gospodarczy
 • Ciszek Jarosław - pracownik gospodarczy
 • Chemel Jan - pracownik gospodarczy
 • Suliga Zbigniew - pracownik gospodarczy
 • Żmudzki Zdzisław - pracownik gospodarczy
 • Sadlak Ryszard - pracownik gospodarczy
 • Suliga Zbigniew - pracownik gospodarczy
 • Rogowski Adrian - pracownik gospodarczy
 • Pawłowski Mariusz - pracownik gospodarczy

Pracownicy zatrudnienie w ramach umów na organizację robót publicznych, interwencyjnych, użytecznych społecznie, staży.

Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Symbol wydziału: RNiGK

Personel wydziału:

Kwolek-Marczewska Aneta - Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
tel. 94 37 39 029 w. 120, nr p. 15
e-mail: nieruchomosci@bialybor.com.pl

Dobrzańska Anna - Podinspektor ds. rozliczeń oraz windykacji należności i zobowiązań komunalnych
tel. 94 37 39 002 w. 133, nr p. 15
e-mail: mieszkania@bialybor.com.pl

Sobociński Arkadiusz - Inspektor ds. zasobów Komunalnych
tel. 94 37 39 002 w. 204, nr p. 31
e-mail: nieruchomosci2@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Symbol wydziału: DG

Personel wydziału:

Arkadiusz Sobociński - Inspektor ds. działalności gospodarczej
tel. 94 37 39 002 w. 204, nr p. 31
e-mail: nieruchomosci2@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. informatyki

Symbol wydziału: INF

Personel wydziału:

Bernat Grzegorz - Informatyk
tel. 94 37 39 002 w. 211, nr p. 46
e-mail: informatyk@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, pomocy społecznej i zdrowia oraz archiwistyki

Symbol wydziału: AL, PS, OZ, AR

Personel wydziału:

Sadlak Bożena - Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej i zdrowia oraz archiwistyki
tel. 94 37 39 002 w. 204, nr p. 31
e-mail: archiwum@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska oraz rolnictwa

Symbol wydziału: OŚ, RL, OIN

Personel wydziału:

Mazur Alina - Inspektor ds. ochrony środowiska oraz rolnictwa
tel. 94 37 39 002 w. 209, nr p. 40
e-mail: srodowisko@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. odpadów komunalnych

Symbol Wydziału: RFB

Personel wydziału:

Katarzyna Pleskaczewska - Inspektor ds. odpadów komunalnych tel. 94 37 39 029 w. 209 p. nr 40

e-mail: odpady@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Symbol wydziału: BRM

Sztuba Bogumiła - Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
tel. 94 37 39 002 w.202, nr p. 47
e-mail: radamiejska@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. oświaty, pozyskiwania środków pozabudżetowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Symbol wydziału: OŚW, RIZP

Personel wydziału:

Szwajczewska Agnieszka - inspektor ds. oświaty, pozyskiwania środków pozabudżetowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 94 37 39 002 w. 138, nr p. 11
e-mail: programypomocowe@bialybor.com.pl , oswiata@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, pracownik USC

Symbol wydziału: USC, DO, EL

Personel wydziału:

Myszka Agnieszka - Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, pracownik ds. USC
tel. 94 37 39 002 w. 118, nr p. 10
e-mail: usc@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i ochrony p-poż.

Symbol wydziału: OC, ZK, OSP

Personel wydziału:

Bulwan Michał - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Obronności i Ochrony P-Poż. oraz pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
tel. 94 37 39 002 w. 130, nr p. 35
e-mail: oc@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. kadr, polityki społecznej i bezrobocia

Symbol wydziału: KDR, BZ

Personel wydziału:

Wójtowicz Jolanta - Inspektor ds. Kadr, Polityki Społecznej i Bezrobocia,
tel. 94 37 39 002 w. 123, nr p. 39
e-mail: kadry@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. obsługi interesantów

Symbol wydziału: BOI

Personel wydziału:

Feculak Bożena - Podinspektor ds. organizacji i nadzoru
tel. 94 37 39 002 w. 119, nr p. 8
e-mail: sekretariat@bialybor.com.pl

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Symbol wydziału: OR

Personel wydziału:

Jurczyk Karolina - Sekretarka, promocja, turystyka i sport
tel. 94 37 39 002 w. 203, nr p. 23
e-mail: sekretariatburmistrza@bialybor.com.pl

Radca Prawny

Symbol wydziału: RP

Personel wydziału:

Musiał Tomasz - Adwokat
tel. 94 37 39 002 w. 203, nr p. 25 b

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8