"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Edukacja ekologiczna

Ścieżka przyrodniczo - leśna wokół jeziora Łobez

Ścieżka przyrodniczo - leśna biegnie wokół jeziora Łobez dł. 3,4 km z tablicami dydaktycznymi na temat problematyki gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Ścieżka została zagospodarowana wiatami postojowymi, ławkami i miejscem na ognisko. Na przesmyku między jeziorami Łobez i Cieszęcino znajduje się tzw. "domek rybaka" z kominkiem. Na trasie ścieżki powstał ponadto pomnik Karla Russa - przyrodnika i społecznika żyjącego przed wojną w Białym Borze.

Ścieżka leży na szlaku rowerowym "Bobięcińskie Góry", wchodzącym w skład ponadreginalnego szlaku "Greenway" - Naszyjnik Północy oraz szlaku pieszego wzniesień moreny czołowej biegnącego przez tereny Pojezierza Drawskiego. Wzdłuż ścieżki występują bunkry i transzeje Wału Pomorskiego. Jest to miejsce cieszące się dużą popularnością wśród turystów i mieszkańców gminy Biały Bór. Wzdłuż ścieżki przyrodniczo - leśnej ustawiono małą architekturę turystyczną tj. "Lekcję dendrologii", "Leśne cymbały", bramę "powitalną" oraz drewniane urządzenia sportowe, ponadto tablice regulaminowe, ławki drewniane, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

ZAPRASZAMY

Centrum Edukacji Ekologicznej w Białym Borze

Centrum Edukacji Ekologicznej w Białym Borze powstało w 2010 r. i od razu zostało uznane za Najlepszą Przestrzeń Publiczną woj. Zachodniopomorskiego! W skład centrum wchodzi wiata dydaktyczna wyposażona w stoły i ławki oraz ścieżka edukacyjno - ekologiczna z tablicami edukacyjnymi, nasadzeniami różnych gatunków krzewów i drzew, tabliczkami informacyjnymi, lampami solarnymi oraz pojemnikami na segregację odpadów (ul. Dworcowa 25, Biały Bór).

Celem realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Białym Borze" było tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska oraz kształtowanie człowieka świadomego swej jedności ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym, poprzez kreowanie pozytywnego klimatu społecznego wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Powierzchnia Centrum Edukacji Ekologicznej - ok. 1,020 ha. Centrum znajduje się przy Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze. W skład kompleksu stanowiącego zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze wchodzi kompleks ogólnodostępnych boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w skład którego wchodzi boisko do piłki nożnej, koszykówki i piłki siatkowej oraz kort do tenisa ziemnego. Znajduje się tu także "zielona sala gimnastyczna" wyposażona w przyrządy gimnastyczne, tor przeszkód oraz mini plac zabaw.

Dla mieszkańców gminy Biały Bór oraz odwiedzających region turystów dostępna jest także skocznia do skoku wzwyż, bieżnia do skoku w dal oraz bieżnia na 60 m.

W ramach zakresu wykonanych prac przeprowadzono niwelację terenu, budowę ścieżek spacerowych, budowę wiaty edukacyjnej, montaż ławek, koszy na śmieci, tablic edukacyjnych, tabliczek informacyjnych, zbiorników do selektywnej zbiórki śmieci, pakietu na psie nieczystości, lamp solarnych. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów.

Centrum spełnia funkcje edukacyjno - rekreacyjną. Na ścieżce i w wiacie odbywają się zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Oferta edukacji środowiskowej dostosowana jest do konkretnych odbiorców. Przybiera różne formy - od zabaw, ćwiczeń i spacerów, po wykłady, prelekcje i warsztaty. W zależności od wieku i zainteresowań uczestników, prowadzone są również zajęcia tematyczne z zakresu szeroko pojętej ekologii.

Centrum Edukacji Ekologicznej daje możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą. Centrum nie tylko kształtuje szacunek dla przyrody , ale także rozbudza ciekawość otaczającego świata. Pobudza mieszkańców gminy Biały Bór oraz odwiedzających region turystów do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do aktywnego poznawania i skutecznej ochrony przyrody.

Tablice ekologiczne umieszczone na ścieżce edukacyjnej informują o sensie i celu tworzenia systemu obszarów chronionych oraz obszaru sieci Natura 2000, promują działania ochronne na terenie obszarów Natura 2000 oraz alternatywne źródła energii - lampy solarne.

Centrum Edukacji Ekologicznej wychodzi naprzeciw potrzebie kształtowania świadomości ekologicznej. Jego oferta edukacyjna przybiera ciekawe formy i jest skierowana do różnych grup wiekowych. W polityce ekologicznej państwa edukacja ekologiczna społeczeństwa to jedno z najistotniejszych narzędzi realizacji strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Coraz bardziej znaczące staje się wyrobienie, stworzenie świadomości, iż istnieje ścisła zależność między człowiekiem, a przyrodą, i człowiek musi brać odpowiedzialność za zmiany dokonywane w naturalnym środowisku.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Białym Borze dzięki prowadzeniu "zielonych lekcji" stanowi wsparcie dla tradycyjnego systemu kształcenia, skupiającego się przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy teoretycznej.

Zajęcia edukacyjne, czy nawet czas wolny spędzony na terenie Centrum pozwolą na bezpośredni kontakt z przyrodą.

Centrum jest dostępne dla wszystkich mieszkańców, jak i osób odwiedzających miasto Biały Bór.

ZAPRASZAMY.

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8