"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Kontakty informacyjne dla ofiary lub świadka przemocy domowej

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej albo podejrzewasz, że ktoś jej doświadcza lub sam jesteś ofiarą – powiadom o tym:

 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Biały Bór ul. Nadrzeczna 2a,

Tel.  94 3739 737

 

- Punkt Konsultacyjny Uzależnień od Alkoholu i Współuzaleznienia  Biały Bór ul. Nadrzeczna 2a,

Tel.  94 3739 002 wew. 204,

 

- Gminną Komisje ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Biały Bór ul. Nadrzeczna 2a,

Tel.  94 3739 002 wew. 204,

 

- Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Białym Borze,

Tel.  94 3739 737

 

- Białoborskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta KOLIBER Biały Bór ul. Nadrzeczna 2a,

Tel. 502 923 009,

 

- Posterunek Policji w Białym Borze ul. Słupska 10, Tel. 112

 

 

Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na w/w instytucji, możesz skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002 – konsultanci pomogą ci, powiedzą ci, co najlepiej zrobić w twojej sytuacji.

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8