"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Szlaki turystyczne

Gmina Biały Bór leży w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie szczecineckim. Zajmuje obszar 270 km2 i liczy 5367 mieszkańców.Duże obszary leśne pełne zwierzyny i runa leśnego, liczne doliny rzeczne i wiele czystych jezior dostarczają turystom niezapomnianych wrażeń.

Turysta odwiedzający naszą gminę może liczyć na kameralny odpoczynek z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Walory przyrodnicze stwarzają dogodne warunki do uprawiania wszelkich form turystyki aktywnej. Posiadamy oznakowane szlaki rowerowe, szlak pieszy i konny.

Dla turystów dostępna jest plaża strzeżona, z wydzielonym basenem dla dzieci oraz wypożyczalnią sprzętu pływającego. Kąpielisko miejskie w Białym Borze w 2009 r. uzyskało Certyfikat "Bezpiecznego Kąpieliska", a w 2010 r. tytuł Najlepszego Kąpieliska Śródlądowego w Województwie Zachodniopomorskim.

Obszar gminy Biały Bór jest bardzo atrakcyjny i urozmaicony pod względem krajobrazowym. Różnorodność krajobrazu wynika z ukształtowania terenu i szaty roślinnej. Północne tereny gminy to typowy krajobraz morenowy z licznymi zalesionymi pagórkami, jeziorami oraz bezodpływowymi obniżeniami terenu wypełnionymi wodą, torfowiskami i bagnami. Obszar ten w większości porastają lasy bukowe. Znajdują się tu dwa wodne rezerwaty przyrody: Jezioro Iłowatka i Jezioro Głębokie zw. Lobeliowym (występuje lobelia), 13 użytków ekologicznych oraz strefy rozrodu i stałego przebywania zwierząt gatunków chronionych.

Północna i centralna część gminy rozciąga się w strefie wzniesień czołowo-morenowych, najpiękniejszych terenów pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Część południowa gminy to teren płaski lub lekko falisty pozbawiony dużych, zwartych kompleksów leśnych i tworzą go głównie lasy sosnowe i mieszane.

W celu utworzenia połączenia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Okolice Żydowo-Biały Bór" z Obszarem ChK "Jeziora Szczecineckie", utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu "Las Drzonowski" (bór sosnowy z dodatkiem brzozy i dębu).

Największym zbiornikiem wodnym na terenie gminy jest jezioro rynnowe Bielsko o pow.257,9 ha i śr. głęb.6,2m. W okolicy wsi Kazimierz znajduje się jedyny w gminie "Czapliniec", usytuowany w parku leśnym, w którym gniazduje ok.70 par czapli siwej (gatunek chroniony).

Na terenie gminy znajdują się dwa największe wzniesienia woj. zachodniopomorskiego t.j. góra Rozwaliny (241m n.p.m.) oraz sztuczny nasyp powstały po wyrobisku kruszywa mineralnego – ok. 250 m góra piaskowa tzw. „Góra Pomorska”, z której przy dobrej widoczności rozciąga się wspaniały widok.

Do pobrania - MAPA GMINY BIAŁY BÓR Z ZAZNACZONYMI SZLAKAMI TURYSTYCZNYMI

1. Szlaki rowerowe

 • CZARNY tzw. "Bobięcińskie Góry" o długości 42,6 km

  Szlak pod nazwą "Bobięcińskie Góry" rozpoczyna się i kończy w punkcie węzłowym szlaków rowerowych w mieście Biały Bór na rynku, przed Kościołem p.w. św. Michała Archanioła. Szlak ten przemierza wypiętrzony obszar z imponującymi wzniesieniami osiągającymi wysokość 239 m n.p.m. Klonowo - jaworowymi alejkami, polnymi i leśnymi drogami szlak ten biegnie w pobliżu 10 jezior i rezerwatu wodno florystycznego "Jezioro Iłowata". Na szlaku znajduje się również oligotroficzne, lobeliowe Jezioro Bobięcińskie.

  Trasa szlaku: Biały Bór - Kaliska - Kołtki - Cybulin - Jez. Iłowata - Donimierz- Gołogóra - Drzewiany - Goleszany - Sępolno Wielkie - Cieszęcino - Jez. Łobez - Biały Bór.

 • NIEBIESKI tzw. Ukryte Jezioro- o długości 34,1 km.

  Niebieski szlak rowerowy pod nazwą "Ukryte jezioro" rozpoczyna się i kończy w punkcie węzłowym szlaków rowerowych w mieście Biały Bór na rynku, przed Kościołem p.w. św. Michała Archanioła. Szlak ten podąża skrajem ukrytego w głębokiej i długiej polodowcowej rynnie Jeziora Bielsko ( pow. 258,7 ha, gł. 23 m, dł 7 km). Przemierzając klonowo - jaworowymi alejkami, obszar rozległego wypiętrzenia terenu pomiędzy dolinami rzek Białej i Dołgiej, napotyka jeszcze 10 jezior oraz zespoły dworskie i ryglowe kościoły.

  Trasa szlaku: Biały Bór - Jez. Bielsko - Trzmielewo - Jeziernik - Drzonowo -Świerszczewo - Stepień - Drężno - Kazimierz - Biskupice - Biały Bór.

Białoborskie szlaki rowerowe wchodzą w skład ponadregionalnego szlaku rowerowego "Greenway".

2. Szlaki konne

 • SZLAK KONNY POJEZIERZA DRAWSKIEGO o długości 186.4 km.

  Szlak konny Pojezierza Drawskiego rozpoczyna się w dzielnicy Łobza - Świętoborzec, a kończy w Białym Borze. Przemierza z zachodu na wschód przez obszar Pojezierza Drwaskiego, nasyconym wzniesieniami moreny czołowej, poprzecinanymi licznymi dolinami rzek, strumieniami i jeziorami. Szlak ten dzieli się na 5 odcinków:

  • odcinek pierwszy Świętoborzec - Zagozd o długości 15,6 km,
  • odcinek drugi Zagozd - Przybkówko o długości 69,6 km,
  • odcinek trzeci Przybkówko - Borne Sulinowo o długości 26,8 km,
  • odcinek czwarty Borne Sulinowo - Miłobądz o długości 54,5 km,
  • przez Gminę Biały Bór przebiega odcinek 5 o długości 18,9 km : Miłobądź (Karolewo) - Dołgie - Stepień - Biskupice - Biały Bór.
 • SZLAK KONNY POMORZA ŚRODKOWEGO o długości 11,7 km

  Szlak konny Pomorza Środkowego rozpoczyna się w miejscowości Włoki a kończy w Białym Borze. Łączy on większość ośrodków jeździeckich Pomorza Środkowego. Długość trasy oznakowanej pomarańczowym kołem o średnicy 60 mm wynosi 138,4 km. Szlak prowadzi mało uczęszczanymi drogami gruntowymi i ścieżkami leśnymi w urozmaiconym i malowniczym krajobrazie polodowcowym w pobliżu jezior: Debro, Zamkowe, Wietrzno i Cieszęcino. Przecina nurty rzek w regionie: Unieści, Radwi, Polnicy i Grabowej.

  Przez gminę Biały Bór przebiega ostatni odcinek: Drzewiany - okolice jez. Pniewo - okolice jeziora Piekiełko I - okolice jeziora Piekiełko II - Sępolno Małe - jezioro Łobez - Biały Bór

3. Szlak pieszy

 • ZIELONY tzw. "Wzniesienia Moreny Czołowej" o długość 158km.

  Przez gminę Biały Bór przebiega odcinek szlaku: Szczecinek - Czarnogór - Gwda Wielka - Stepień - Biały Bór - Żydowo. Prowadzi wzdłuż ciągu jezior przez najpiękniejsze zakątki Pojezierza Drawskiego. Na szlakach można zobaczyć wiele atrakcji i zatrzymać się na wypoczynek w miejscach postojowych.

4. Ścieżka przyrodniczo - leśna

 • Ścieżka przyrodniczo - leśna biegnie wokół Jeziora Łobez dł. 3,4km. z tablicami dydaktycznymi na temat problematyki gospodarki leśnej i ochrony przyrody, leżącej na terenie Nadleśnictwa Miastko.

  Zagospodarowana wiatami postojowymi, ławeczkami i miejscem na ognisko. Na przesmyku między jeziorami Łobez i Cieszęcino znajduje się tzw. "domek rybaka" z kominkiem. Na trasie ścieżki znajduje się ponadto pomnik Karla Russa - przyrodnika i społecznika żyjącego przed wojną w Białym Borze.

  Ścieżka leży na szlaku rowerowym "Bobięcińskie Góry", wchodzącym w skład ponadreginalnego szlaku "Grenway" - Naszyjnik Północy oraz szlaku pieszego wzniesień moreny czołowej biegnącego przez tereny Pojezierza Drawskiego.

  Wzdłuż ścieżki występują bunkry i transzeje Wału Pomorskiego udostępnione do zwiedzania.

5. Nordic Walking - Park Pomorza Środkowego. 

Szlak składa się z 2 tras o różnym stopniu trudności (5 i 10 km). Obie trasy rozpoczynają  się  przy wejściu na ścieżkę przyrodniczo-leśną, szlak wiedzie dwoma pętlami wzdłuż jezior Łobez i Cieszęcino. Malownicze, na nowo zagospodarowane trasy wraz z tablicami instruktarzu nordic walking powstały przy współpracy gminy, Środkowopomorskiej Grupy Działania oraz Nadleśnictwa Miastko.

6. Szlak Zapomnianych Fortyfikacji z linii Wału Pomorskiego. Długość 2,85 km

 • Oznakowany symbolem bunkra namalowanym na białym tle o wymiarach 15 x 15 cm Szlak okrężny o długości 2,85 km przebiega w południowo-zachodniej części Białego Boru i doprowadza nas do najciekawszych i najlepiej zachowanych fortyfikacji Wału Pomorskiego w Białym Borze. Po drodze spotkamy 7 schronów bojowych oraz pozostałości po transzejach i umocnieniach ziemnych. Trasa łatwa do pokonania i na całej długości przejezdna rowerem.

W 2014 r. Gmina Biały Bór była inicjatorem utworzenia ponadregionalnego szlaku "Zachodniopomorskich Fortyfikacji", który nawiązuje i uzupełnia Szlak Zapomnianych Fortyfikacji. Nowy, oznakowany szlak turystyczny, historyczno - przyrodniczy  obejmuje fortyfikacje znajdujące się na przebiegu Wału Pomorskiego na odcinku powiatu szczecineckiego.  

Szlak  liczy ok. 30 km i składa się  z 12 najciekawszych historycznie i przyrodniczo odcinków. Turysta przemierzający wyznaczone trasy zwiedzi około 100 obiektów z okresu z przed oraz  z II wojny światowej, pozna ich historię, przeznaczenie oraz umiejscowienie w otaczającej przyrodzie. Szlak jest oznakowany i wyposażony w tzw. „małą infrastrukturę” tj. tablice kierunkowe i informacyjne, zawierające podstawową wiedzę na temat obiektów oraz szkice przebiegu tras. Na wyznaczonych odcinkach szlaku znajdują się miejsca postoju dla pojazdów.

Planowana trasy wiodą wzdłuż malowniczych jezior, rzek, leśnych ścieżek i ciekawostek przyrodniczych Pomorza Zachodniego. Wynika to z faktu, że podstawą obronną Wału Pomorskiego były przede wszystkim naturalne przeszkody wodne w postaci rzek, jezior i bagien – stad trasy na przebiegu szlaku mają wyjątkowe walory przyrodnicze i stanowią  dodatkową atrakcję dla zwiedzających.

I tak fortyfikacje w całości znajdują się na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody, takimi  jak: obszary Natura 2000 „Ostoja Drawska”,  „Jezioro Śmiadowo”, „ Bagno i jezioro Ciemino”, „Dolina Piławy",  obszary chronionego krajobrazu: „Okolice Żydowo – Biały Bór”, „Las Drzonowski”, „Jeziora Szczecineckie”, „Dolina Piławy”,  oraz rezerwaty: „Jezioro Iłowatka”, „Jezioro Głębokie”,  „Dęby Wilczkowskie”, „Bagno Ciemino”.  Informacje na temat tych obszarów, bytujących tam zwierzętach i o roślinach, a także o zachodzących procesach przyrodniczych można odnaleźć  na tablicach informacyjnych znajdujących się na szlaku.

Spośród dodatkowych form rekreacji, występujących niejako „obok szlaku” ,  turysta może skorzystać z innych, w pełni zorganizowanych możliwości wypoczynku, np. przejażdżki pojazdami militarnymi, możliwość udziału w inscenizacjach historycznych i  grach militarnych, questy, przejażdżki samochodami terenowymi, rekreacja konna, rejsy statkiem, spływy kajakowe, parki linowe, paintball, punkty widokowe, stylowe biesiady itp.

Przebieg szlaku na terenie Gminy Biały Bór: 

Sępolno Wielkie

Trasa o długości 6 km wiedzie wzdłuż umocnień wykonanych w 1936 roku (czas przejścia ok. 2,5 h). Można obejrzeć dwa szańce nawiązujące do XIX-wiecznych fortyfikacji. W jednym wybudowano 3 schrony, w drugim 2. Na szańcach zasadzono jeżyny żeby zastępowały zasieki z drutu kolczastego. Interesujący jest także schron, które ze względu na bliskie sąsiedztwo drogi ucharakteryzowano na szopę. Wszystkie schrony są w bardzo dobrym stanie.

Biały Bór 

2,7 km szlak łączy 7 schronów wykonanych w 1934 roku (czas przejścia ok. 1 h). Wśród nich unikatowy bunkier umieszczony w kamienicy, schron bojowo – obserwacyjny z zachowanym dzwonem obserwacyjnym oraz najmniejszy na Wale Pomorskim Panzerwerk 996 (schron z dwustrzelnicową półkopułą pancerną). Przy drodze w kierunku Szczecinka został wybudowany schron – garaż na armatę przeciwpancerną. W latach 30. XX wieku obiekt był zamaskowany budynkiem gospodarczym. Wszystkie schrony są dobrze zachowane.

Drzonowo

Jedna z krótkich i łatwych tras (1,2 km)  wytyczona zostało wzdłuż 7 schronów (czas przejścia ok. 0,5 h). Dobrze zachowane są bunkry, umocnienia ziemne oraz drogowa zapora przeciwpancerna. Najciekawszą budowlą jest schron dwukondygnacyjny dla załogi i drużyny wypadowej

Dyminek 

Trasa 1,7 km łączy 5 schronów. Dwa z nich są bierne, pozostałe bojowe. Wszystkie przetrwały w bardzo dobrym stanie. Wewnątrz widoczne są oryginalne napisy eksploatacyjne. W dobrym stanie są również umocnienia polowe, w tym stanowiska armat.

Zapraszamy na Szlak Zachodniopomorskich Fortyfikacji!

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8