"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Program "Czyste Powietrze"

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Terminy naboru: Program realizowany w latach 2018–2029, przy czym:

 • zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
 • środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Rodzaj zadania: Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych Zakres finansowania:

 • Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe
 • Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe)
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy

  Forma dofinansowania

 • Dotacja
 • Dotacja z prefinansowaniem
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

  Warunki finansowe. Maksymalne kwoty dotacji:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

  Przygotowanie wniosku

 • Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • Dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza:

– przy podstawowym poziomie dofinansowania: 135 tys. zł – przy podwyższonym poziomie dofinansowania: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – przy najwyższym poziomie dofinansowania: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dane liczbowe dotyczące Gminy Biały Bór:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie na dzień na dzień 31 grudnia 2023 r.  wynosi 66.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 30.
Liczba zawartych umów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 54

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Biały Bór na dzień 31 grudnia 2023 r.
w wysokości 519 003,01 zł

Warunki szczegółowe/wymagana dokumentacja dostępna w Portalu Beneficjenta: www.wnioski.wfos.szczecin.pl

Kalkulator dotacji

Kalkulator grubości izolacji

Materiały do pobrania znajdują się pod linkiem:

https://wnioski.wfos.szczecin.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze-obowiazujacy-od-dnia-03012023-r

 

 

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8