"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Zadania realizowane z budżetu państwa z państwowych funduszy celowych

 

DOFINANSOWANIE W RAMACH „PROGRAMU MALUCH+ 2021”

Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Gminnym „MALUCH” w Białym Borze.

 

Wysokość przyznanej kwoty dotacji: 14.850,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 286.135,00 zł

Gmina Biały Bór otrzymała kolejne dofinansowanie z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2021 w Żłobku Gminnym „MALUCH” w Białym Borze. Środki z tej dotacji będą wsparciem dla Żłobka Gminnego „MALUCH” w Białym Borze i częściowo pokryją koszty bieżącego funkcjonowania miejsc w Żłobku w okresie od lutego do grudnia 2021r., utworzonych z udziałem środków w ramach wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”

Żłobek w Białym Borze jest przystosowany do przyjęcia 15 dzieci.

 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze.

 

Gmina Biały Bór uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze”. W ramach zadania wykonano tor rowerowy Pumptrack oraz plac zabaw.

Dofinansowanie: 99.887,95 zł

Całkowita wartość inwestycji: 129.587,17 zł

 

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8