"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Urząd Miejski

Urząd Miejski

ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór
tel: 94 37 39 002, 94 37 39 029
fax. 094 37 39 745

www.bialybor.com.pl
gmina@bialybor.com.pl

czynny w godzinach:

  • poniedziałek 7.15-16.30
  • wtorek – czwartek 7.15 – 15.15
  • piątek 7.15-14.00

Wykaz pracowników biurowych zatrudnionych w urzędzie miejskim w Białym Borze

Lp. Nazwisko i Imię pracownika Stanowiska pracy Nr pokoju Nr wewnętrzny
1 Mikołajewski Paweł Burmistrz 24 203
Sekretariat
2. Pankiewicz-Ginda Bożena Zastępca Burmistrza/Sekretarz 26

121
 

3 Dobrzańska Anna Skarbnik 38 116
4 Sztuba Robert Kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego 41 111
5 Kostiw Władysław Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 29 205
6 Olejnik Dawid Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych 28 114
7 Pleskaczewska Katarzyna Inspektor ds. gospodarki odpadami 31 209
8 Majek Anna Inspektor ds. planowania przestrzennego 30 208
9 Kwolek-Marczewska Aneta Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 15 120
10 Dobrzańska Anna Podinspektor ds. Rozliczeń oraz Windykacji należności i zobowiązań komunalnych 15 133
11 Sobociński Arkadiusz Inspektor  ds. Zasobów Komunalnych oraz Działalności Gospodarczej 9 204
12 Zdrodowska Anita Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat 34 116
13 Pawłowska Aniela Inspektor ds. księgowości budżetowej - wydatki 33 124
14 Olszewska Beata Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz windykacji i należności 32 216
15 Gabrysiak Iwona Inspektor ds. płac, ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatku VAT 36 110
16 Wójtowicz Jolanta Inspektor ds. kadr , polityki społecznej i bezrobocia 39 123
17 Geda Joanna Inspektor ds. księgowości budżetowej 37 115
18 Korwel Judyta Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat 34 213
19 Bulwan Michał Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i ochrony przeciwpożarowej oraz księgowości 35 130
20 Mazur Alina Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa 40 209
21 Sadlak Bożena Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej i archiwistyki i zdrowia 31 204
22 Feculak Bożena Inspektor ds. Obsługi Biura Interesanta 8 119
23 Myszka Agnieszka Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC 10 118
24 Sztuba Bogumiła Inspektor ds. obsługi rady 47 202
25 Bernat Grzegorz Informatyk 46 211
26 Jurczyk Karolina Podinspektor ds. promocji gminy i obsługi sekretariatu 23 203
27 Szwajczewska Agnieszka Inspektor ds. oświaty, programów pomocowych i pozyskiwania środków pozabudżetowych 11 138
Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8