"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Urząd Miejski

Urząd Miejski

ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór
tel: 94 37 39 002, 94 37 39 029
fax. 094 37 39 745

www.bialybor.com.pl
gmina@bialybor.com.pl

czynny w godzinach:

  • poniedziałek 7.15-16.30
  • wtorek – czwartek 7.15 – 15.15
  • piątek 7.15-14.00

Wykaz pracowników biurowych zatrudnionych w urzędzie miejskim w Białym Borze

Lp. Nazwisko i Imię pracownika Stanowiska pracy Nr pokoju Nr wewnętrzny
1 Mikołajewski Paweł Burmistrz 24 603
Sekretariat
  vacat Zastępca Burmistrza 25

603
Sekretariat

2 Pankiewicz-Ginda Bożena Sekretarz 26 521
3 Borowicz Zdzisław Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego 41 511
4 Kostiw Władysław Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 29 605
5 Olejnik Dawid Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych 28 514
6 Pleskaczewska Katarzyna Inspektor ds. gospodarki odpadami 31 604
7 Majek Anna Inspektor ds. planowania przestrzennego 30 608
8 Kwolek-Marczewska Aneta Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 15 520
9 Dobrzańska Anna Podinspektor ds. Rozliczeń oraz Windykacji należności i zobowiązań komunalnych 15 520
10 Sobociński Arkadiusz Inspektor  ds. Zasobów Komunalnych oraz Działalności Gospodarczej 9 522
11 Dobrzańska Anna Skarbnik 34 516
12 Pawłowska Aniela Inspektor ds. księgowości budżetowej - wydatki 33 524
13 Olszewska Beata Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz windykacji i należności 32 616
14 Gabrysiak Iwona Podinspektor ds. płac, ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatku VAT 36 510
15 Wójtowicz Jolanta Inspektor ds. kadr , polityki społecznej i bezrobocia 39 523
16 Geda Joanna Inspektor ds. księgowości budżetowej 37 515
17 Korwel Judyta Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat 38 613
18 Bulwan Michał Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i ochrony przeciwpożarowej oraz księgowości 35 512
19 Mazur Alina Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa 40 609
20 Sadlak Bożena Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej i archiwistyki i zdrowia 31 604
21 Feculak Bożena Inspektor ds. Obsługi Biura Interesanta 8 519
22 Myszka Agnieszka Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC 10 518
23 Sztuba Bogumiła Inspektor ds. obsługi rady 47 602
24 Bernat Grzegorz Informatyk 46 611
25 Sołtys Anna Podinspektor ds. promocji gminy i obsługi sekretariatu 23 603
26 Szwajczewska Agnieszka Inspektor ds. oświaty, programów pomocowych i pozyskiwania środków pozabudżetowych 11 538
Biuletyn informacji publicznej