"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Białym Borze
ul. Słupska 10
78-425 Biały Bór tel. 94 37 39 002, 94 37 39 029
fax. 94 37 39 745

Urząd czynny: poniedziałek 7.15 - 16.30;
wtorek-czwartek 7.15 -15.15;
piątek 7.15 - 14.00, 

w sprawie skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje w każdy czwartek miesiąca od godz. 15.00 - 15.30

e-mail: gmina@bialybor.com.pl
Skrytka ePUAP: /321503/skrytka
www.bialybor.com.pl Biuletyn Informacji Publicznej

 


 

Nr wew. Stanowisko Imię i Nazwisko e-mail
519 Biuro obsługi interesanta Feculak Bożena sekretariat@bialybor.com.pl
603 Sekretariat Burmistrza, promocja, turystyka i sport Agnieszka Myszka sekretariatburmistrza@bialybor.com.pl promocja@bialybor.com.pl 
603 Burmistrz Paweł Stanisław Mikołajewski burmistrz@bialybor.com.pl
510 Podinspektor ds. płac, ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatku Vat Iwona Gabrysiak place@bialybor.com.pl 
511 Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego Zdzisław Borowicz administracja@bialybor.com.pl 
512 Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i ochrony przeciwpożarowej oraz księgowości Michał Bulwan oc@bialybor.com.pl 
604 Inspektor ds. gospodarki odpadami Katarzyna Pleskaczewska odpady@bialybor.com.pl 
515 Inspektor ds. księgowości podatkowej Joanna Geda podatkiwindykacja@bialybor.com.pl 
516 Skarbnik Anna Dobrzańska skarbnik@bialybor.com.pl 
518 Zastępca Kierownika USC, Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Magdalena Piaszczyńska usc@bialybor.com.pl  
520 Kierownik Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Kwolek-Marczewska Aneta nieruchomosci@bialybor.com.pl 
520 Podinspektor ds. rozliczeń oraz windykacji należności i zobowiązań komunalnych Anna Dobrzańska mieszkania@bialybor.com.pl 
521 Sekretarz Bożena Pankiewicz-Ginda sekretarzum@bialybor.com.pl
522 Inspektor ds. działalności gospodarczej oraz zasobów komunalnych  Arkadiusz Sobociński nieruchomosci2@bialybor.com.pl 
523 Inspektor ds. kadr, polityki społecznej i bezrobocia Jolanta Wójtowicz kadry@bialybor.com.pl 
524 Inspektor ds. księgowości budżetowej (wydatki) Aniela Pawłowska zaskarbnik@bialybor.com.pl 
538 Inspektor ds. oświaty, programów pomocowych i pozyskiwania środków pozabudżetowych Agnieszka Szwajczewska programypomocowe@bialybor.com.pl  oswiata@bialybor.com.pl
602 Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Bogumiła Sztuba radamiejska@bialybor.com.pl 
604 Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy społecznej i archiwistyki Bożena Sadlak archiwum@bialybor.com.pl   
605 Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Władysław Kostiw inwestycje@bialybor.com.pl 
514 Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych Dawid Olejnik zamowienia@bialybor.com.pl 
608 Podinspektor ds. planowania przestrzennego Anna Majek planowanie@bialybor.com.pl 
609 Podnspektor ds. ochrony środowiska Alina Mazur srodowisko@bialybor.com.pl 
611 Informatyk Grzegorz Bernat informatyk@bialybor.com.pl 
613 Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Judyta Korwel podatki@bialybor.com.pl 
616 Inspektor ds. windykacji należności oraz księgowości budżetowej Beata Olszewska windykacja@bialybor.com.pl
Biuletyn informacji publicznej