"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Budowa i przebudowa dróg w Białym Borze w ulicach Kochanowskiego,Sienkiewicza, Chopina i Moniuszki

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

- wartość projektu: 2.363.856,80 zł
- dofinansowanie: 2.245.663,96 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonana budowa i przebudowa dróg osiedlowych w Białym Borze w ulicach Kochanowskiego, Sienkiewicza, Chopina i Moniuszki o łącznej długości dróg ok. 0,53 km. Wymienione ulice osiedla położonego w pobliżu jeziora Łobez tworzą połączoną ze sobą sieć dróg łączących się z ulicą Sądową, będącą główną drogą prowadzącą do plaży miejskiej. Inwestycja obejmie wykonanie jezdni – ok. 5,5 m o nawierzchni bitumicznej, zostaną wybudowane nowe chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do jeziora w obszarze zabudowanym, oznakowanie pionowe, kanał technologiczny oraz wykonane zostanie oświetlenie drogowe. Inwestycja obejmie kompleksową budowę nowych ciągów komunikacyjnych i przebudowę istniejących. Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców osiedla,w tym osób niepełnosprawnych, wprowadzi ład przestrzenny,organizacyjny i komunikacyjny a także poprawi estetykę osiedla mieszkalnego będącego wizerunkiem turystycznej strony miasta i gminy Biały Bór.

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8