"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Burmistrz Białego Boru informuje o rozpoczęciu z dniem 17 listopada 2021 r. konsultacji przyjęcia projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2022 - 2024

1. Przedmiot konsultacji: Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2022 - 2024 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 17 listopada 2021r. do 30 listopada 2021r. 3. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy z terenu gminy Biały Bór. 4. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Specjalista Pracy Socjalnej.

5. Formy konsultacji: uwagi i opinie dotyczące projektu uchwał należy zgłaszać na udostępnionym formularzu w punkcie konsultacyjnym (pok. nr 6 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze, czynny w godzinach pracy Urzędu), lub drogą elektroniczną (formularz zeskanowany) na adres: sekretariat.ops@bialybor.com.pl do dnia 30 listopada 2021r.

6. Dokumenty: projekt Programu i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.bialybor.com.pl, https://mgopsbialybor.naszops.pl/bip/ oraz w punkcie konsultacyjnym (pok. nr 6 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze, czynny w godzinach pracy).

 

7. Wyniki konsultacji: z przebiegu przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony  protokół, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze.

 

8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich
mieszkańców.

Załączniki

1. Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Biały Bór na lata 2022 – 2024,

2. formularz konsultacji wraz z klauzulą informacyjną

Biuletyn informacji publicznej