"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Debata nad raportem o stanie Gminy Biały Bór za 2023 rok

Podczas sesji Rady Miejskiej w Białym Borze, w dniu 19 czerwca br. o godz. 9.00, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Biały Bór za 2023 rok.

W trakcie debaty będą mogli zabrać głos mieszkańcy Gminy Biały Bór, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białym Borze pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Warunek ten wynika z art. 28aa pkt 7 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 1 do 18 czerwca 2024 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad raportem wg kolejności zgłoszenia się do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców, co wynika z art. 28aa pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia.

W załączeniu:

Raport o stanie Gminy Biały Bór za 2023 rok

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

Wzór wykazu osób popierających

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2023 rok

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8