"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

„Działaj lokalnie i ekologicznie"

Akademia Rozwoju Filantropii we współpracy z Fundacją Nauka dla Środowiska (ODL) poprzez program „Działaj Lokalnie” w partnerstwie z Fundacją WWF Polska chce wspierać aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich o tematyce ekologicznej. Dlatego powstała ścieżka tematyczna "Działaj lokalnie i ekologicznie".

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” z WWF jako priorytetowe wyróżnia takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym.

Promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach. 

Projekt można zaplanować w dwóch modelach A i B (więcej w Regulaminie konkursu). Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2021 roku wynosi: 9.000zł. Pula środków może ulec zmianie. Składanie wniosków odbywa się poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków kończy się 4.06.2021r

Pliki do pobrania

Regulamin ścieżka tematyczna

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8