"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Informacja o wyborze oferty na realizacje programu "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gm. Biały Bór na lata 2023-2025"

Dnia 19 marca Komisja Konkursowa dokonała oceny i zaopiniowała oferty na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2024r. o wartości nie przekraczającej kwoty 418 080,00, na realizację zadania pn. " Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców gm. Biały Bór na lata 2023-2025" wybierając sposród dwóch ofert ofertę COGITO Sebastian Łaźniak ul. Karłowicza 4, 62-800 Kalisz

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8