"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Ogłoszenie

24 maja 2024 r. Burmistrz Białego Boru ogłasza komunikat dotyczący publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Nr oferty: 2/24

Rodzaj zadania publicznego:

Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja spotkania integracyjnego w Białej promującego kulturę relacji międzyludzkich”.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie BIALANDIA Biała 31/2, 78-421 Drzonowo

Termin realizacji zadania publicznego: 15 czerwca 2024 r. – 07 lipca 2024 r.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na adres poczty e-mail: archiwum@bialybor.com.pl  lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w terminie do 31 maja 2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Do pobrania:

- złożona oferta realizacji zadania publicznego

- formularz zgłaszania uwag

- ogłoszenie

- ogłoszenie (word)

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8