"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Przebudowa dróg w miejscowości Przybrda

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

- wartość projektu: 1.937.793,39zł
- dofinansowanie: 1.899.037,51 zł

Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Przybrda, w obszarze: - działek ewidencyjnych nr 283/18, 283/16 obręb Biała gm.Biały Bór – projektowana droga wraz z kanalizacją deszczową odprowadzającą wody opadowe do gruntu oraz miejscami postojowymi. Długość projektowanej drogi wynosi około 172 m, szerokość ok.5,0 m. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8 cm typu „polbruk”. - działek nr 298/2, 275/20,275/27, 275/37 obręb Biała, gm. Biały Bór – projektowana droga wraz z kanalizacją deszczową odprowadzającą wody opadowe do gruntu. Długość projektowanej drogi wynosi około 326 m,szerokość ok. 5,0 m. Nawierzchnia drogi na długości ok. 182 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu„polbruk”, na długości ok. 144 m z betonu asfaltowego. Planowane jest również wykonanie zjazdów do posesji oraz oznakowania pionowego. Poprawa jakości dróg poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, wpłynie pozytywnie na wizerunek miejscowości i Gminy Biały Bór.

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8