"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sępolno Wielkie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

- wartość projektu: 795.000,01 zł
- dofinansowanie: 779.100,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Sępolno Wielkie - dz. nr 271 obręb Sępolno Wielkie o długości ok. 0,32 km. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na szerokości jezdni ok. 5,5 m. Zostaną wykonane pobocza o szerokości ok. 0,75 m i ściek wody deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto zostaną wykonane zjazdy do posesji, oznakowanie pionowe i kanał technologiczny. Przebudowana i zmodernizowana droga jest drogą dojazdową do gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych mieszkańców Sępolna Wielkiego.Poprawa jakości drogi poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8