"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY

Burmistrz Białego Boru informuje o unieważnieniu rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej w postępowaniu „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Biały Bór na lata 2023-2025”.

Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2024 roku organizator konkursu zawiadomił Oferentów o wyborze oferty firmy COGITO Sebastian Łaźniak ul. Karłowicza 4, 62-800 Kalisz w przedmiotowym postępowaniu.

Dnia 02 maja 2024 roku firma PHU AS Anna Sudoł ul. Teofila Starzyńskiego 2, 70-506 Szczecin wniosła uwagę do przejętego rozstrzygnięcia. Wskazała, że w treści PPZ w pkt. 4.2. zawarto wymóg „pracownia densytometryczna zlokalizowana w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniająca ogólne warunki dla pracowni radiologicznych”.

W wybranej ofercie firmy COGITO Sebastian Łaźniak ul. Karłowicza 4, 62-800 Kalisz podano miejsce udzielenia świadczeń zdrowotnych jako trzy mobilne osteobusy, co powoduje, że oferta ta faktycznie nie spełnia wymogów określonych w PPZ i powinna podlegać odrzuceniu.

W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie rozstrzygnięcia konkursu i powtórzenia czynności wyboru wykonawcy realizacji programu.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu oferty

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8