"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Zmiana numerów kont dla podatników

Szanowni mieszkańcy, W związku z wprowadzeniem nowego systemu podatkowego od dnia 1 stycznia 2022 r. uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana indywidualnych numerów kont bankowych podatników.

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer konta, który widnieje na nowej decyzji podatkowej za rok 2022 oraz na zawiadomieniu o zmianie stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Listy z decyzjami zostały wysłane do poszczególnych podatników zamieszkałych poza Gminą pocztą tradycyjną, do mieszkańców miasta i gminy Biały Bór decyzje zostaną dostarczone przez sołtysów poszczególnych sołectw, a także kuriera z Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

Biuletyn informacji publicznej