"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Strefa inwestora

Celem operacji jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości: Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dołgie, Sępolno Małe i Przybrda.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na   wdrażanie   operacji     w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020 w zakresie:  4.6. Rozwój  ogólnodostępnej             i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Całkowita wartość inwestycji: 44.497,09 zł.

Wartość dofinansowania: 22.644,56 zł.

Biuletyn informacji publicznej