"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Ogłoszenie

23 maja 2024 r. Burmistrz Białego Boru ogłasza komunikat dotyczący publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Nr oferty: 1/24

Rodzaj zadania publicznego:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja zawodów jeździeckich”.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Jeździeckie Biskupice, Stowarzyszenie Zwykłe, Biskupice 7, 78-425 Biały Bór

Termin realizacji zadania publicznego: 27 maja 2024 r. – 23 czerwca 2024 r.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych) 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na adres poczty e-mail: archiwum@bialybor.com.pl  lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w terminie do 29 maja 2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Do pobrania:

- złożona oferta realizacji zadania publicznego

- formularz zgłaszania uwag

 

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8