"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Konkurs ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Biały Bór na lata 2023-2025"

Burmistrz Białego Boru ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki I wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Biały Bór na lata 2023-2025".

Składanie ofert na realizację zadania następuje od 04 czerwca 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:15 o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie

Zarządzenie (Word)

Ogłoszenie konkursu ofert

Program

Program (word)

Formularz ofertowy

Formularz kalkulacji

Projekt umowy

Biuletyn informacji publicznej
Facebook
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki
Mobilna aplikacja Powiat Szczecinecki

Wskaźniki czujnika smogu i zanieczyszczeń - lokalizacja Biały Bór ul. Słupska 8