"Na szlaku kultur"

Miasto i Gmina
Biały Bór

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia

Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Osoby przyjmujące pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną mogą starać się o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia tych osób w wysokości 40zł za każdy dzień.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w godzinach pracy urzędu.

Wzór wniosku w załączniku.

Rozporządzenie

Wniosek

Rodo

Rodo1

 

Biuletyn informacji publicznej